Amerykańscy onkolodzy z fundacji Cancer Michigan postawili hipotezę, że poliuronidy wpływają na interakcję międzykomórkową. W praktyce oznacza to, że stymulują odpowiedź odpornościową organizmu i mogą hamować przerzuty.

Wedle ustaleń badaczy pektyny wywołują apoptozę komórek rakowych. Innymi słowy: przyspieszają ich samobójstwo (każda komórka ma ściśle określony okres istnienia, a pektyny przyspieszają samozniszczenie komórek nowotworowych).

Twierdzenie to zostało poparte doświadczeniami in vitro, które wykazały, że polisacharydy tworzą z komórkami rakowymi trwałe związki. Podczas badań zaobserwowano, że galaktozowe struktury na pektynowych makrocząsteczkach wiążą się z białkami komórek nowotworowych, które odpowiadają za ich doczepianie się do zdrowych tkanek.

Nowotwór prostaty

Amerykanie Joel Platt i Avraham Rezom z University of Michigan stwierdzili, że stosowanie niskoestryfikowanych pektyn z jabłek pozwala uzyskać korzystne rezultaty w leczeniu raka prostaty.

Ich przypuszczenia korespondują z ustaleniami kalifornijskich lekarzy, które zostały opublikowane w „Prostate Cancer and Prostatic Diseases”. Zdaniem ich autorów przyjmowanie pektyn zmniejsza obrzęk gruczołu krokowego.

Podobne wnioski, wykazujące pozytywne wpływ pektyn w terapii raka prostaty, są dziełem ekspertów z Uniwersytetu Reading (publikacja w „Anticancer Research”) oraz Wydziału Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Georgii („Glycobiology”).

Inne testy dowiodły, że wielocukry zawarte w ścianach komórkowych roślin hamują namnażanie się komórek czerniaka B16.

W 2007 r. w „Clinical Medicine Oncology” opisano wyniki badania przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu we Fryburgu w Niemczech. W ich eksperymencie uczestniczyli chorzy ze złośliwymi nowotworami różnych lokalizacji, m.in. gruczołu krokowego i jelita grubego. Oprócz standardowej terapii podawano im trzy razy dziennie przez cztery tygodnie 5 g pektyn. Pozytywne efekty zaobserwowano u ponad połowy pacjentów.

pektyny w płynie

Nowotwór jelita grubego

Nie brakuje dowodów, że pektyny mogą zwiększyć skuteczność leczenia nowotworu jelita grubego, który stanowi drugą (kobiety) i trzecią (mężczyźni) przyczynę zgonów onkologicznych na świecie.

Badania wykazały, że znajdujące się w jabłkach poliuronidy eliminują prawie połowę (46 proc.) tego rodzaju komórek rakowych. Skuteczność ta wielokrotnie przewyższa efektywność powszechnie używanych leków chemioterapeutycznych. Różnica widoczna jest na każdym etapie leczenia.

Na korzyść wielocukrów przemawia również to, że w przeciwieństwie do środków stosowanych w chemioterapii okrężnicy nie wywołują skutków ubocznych. Wśród tych ostatnich wymienia się np. anemię, uszkodzenie komórek nerwowych, skurcz naczyń wieńcowych czy spadek odporności wywołany przez hamowanie procesu wytwarzania przeciwciał i komórek odpornościowych.

Nowotwór sutka i piersi

Uczeni odkryli, że dysplazja i rak piersi mają związek z nieprawidłowym funkcjonowaniem jelit, zaburzeniami tamtejszej mikroflory oraz brakiem włókna pokarmowego w diecie. W schorzeniu tym estrogeny zawarte w żółci są ponownie wchłaniane. W związku z tym pacjentkom zaleca się zwiększenie podaży błonnika, którym są m.in. pektyny, i picie w ciągu doby przynajmniej 1,5-2 litrów płynów. Przy czym pektyny naturalnie występujące m.in. w jabłkach, wytłokach jabłkowych i skórce cytrusów mogą zostać zastąpione ekstraktem.

Wykazano, że polisacharydy wiążą od 8 do 50 proc. nitrozoamin. To zawarte w pożywieniu (np. przetworzonej żywności) organiczne związki chemiczne o rakotwórczych i mutagennych właściwościach. Powstają również podczas trawienia pokarmów, na etapie rozkładu żółci.

Jeśli w pokarmie jest niewystarczająca ilość błonnika, może dojść do opóźnienia defekacji. W konsekwencji uprzednio związane w kale nitrozoaminy i inne szkodliwe substancje mogą z powrotem przenikać do krwi. To z kolei zwiększa ryzyko pojawienia się patologicznych zmian nie tylko w przewodzie pokarmowym, lecz także w innych narządach.

Wszystkie odmiany pektyn są cenne, ponieważ zapobiegają łączeniu się komórek rakowych. Jednak japońscy badacze dowiedli, że największy potencjał antymetastatyczny (zapobieganie przerzutom) mają polisacharydy zawierające przede wszystkim ramnogalakturonan I (RG-I), którego źródłem są jabłka. Dlaczego?

Pektyny z tym rodzajem węglowodanów szybko wytwarzały w jelitach żelową strukturę, która sprzyja lepszemu dostarczaniu leków przeciwnowotworowych do miejsc objętych patologicznymi zmianami. Poza tym uwalnianie substancji czynnej przez poliuronidy zawierające RG-I trwało dłużej niż w bez udziału pektyny. Oznacza to dłuższe utrzymywanie się efektu terapeutycznego.

pektyny w płynie

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter